ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ / ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Απεντόμωση
Μυοκτονία
Απολύμανση (μικροβιοκτονία)
Εντομοαπώθηση
Ειδική εφαρμογή (ψιλό κατσαριδάκι)
Απώθηση ερπετών (Φιδοαπώθηση)
Απώθηση πτηνών
Οικολογική Καταπολέμηση ακάρεων
Τεχνικός Έλεγχος Εγκαταστάσεων
Υγειονομικές εφαρμογές σκαφών
Έλεγχος Εντόμων Αποθηκών
Καθαρισμός Εγκαταστάσεων
Καταπολέμηση Κουνουπιών

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Απολύμανση για τον κορονοιο (COVID – 19)
Απολύμανση – Μικροβιοκτονία –Ιοκτονία
Πιστοποίηση (Covid 19 Free on Surfaces)
Απολυμάνσεις με τη χρήση UVC – LIGHT

 ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Απολύμανση για κορονοϊό (Covid-19)
Αρωματισμός Χώρων
Eντομοαπώθηση χώρων
Αυτόματη απολύμανση wc (τουαλέτας)
Απολυμαντικές συσκευές χεριών
Καθαρισμοί εγκαταστάσεων
Εμπόριο καθαριστικών –Απολυμαντικών

 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΒΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Βιολογικό καθαρισμό στρωμάτων
Βιολογικό καθαρισμό Χαλιών
Καθαρισμοί στρωμάτων ξενοδοχείων
Καθαρισμός σκαφών

 ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΙ

Φωσφίνη
Ειδικά Καπνογόνα

 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

Δολωματικοί Σταθμοί
Σταθμοί Μηχανικής Σύλληψης
Εντομοπαγίδες, Λαμπτήρες, Κολλώδεις Επιφάνειες
Οικολογικά Προϊόντα
Gel για ψιλό κατσαριδάκι
Gel για μερμήγκι
Αυτόματη εντομοαπώθηση

 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Αναγομώσεις –Συντηρήσεις πυροσβεστήρων
Μέσα ατομικής προστασίας
Πυροσβεστικές φωλιές -Σταθμοί -εξοπλισμός
Πυρανίχνευση
Σήματα εσωτερικών χώρων
Φωτιστικά ασφαλείας
Πιστοποιητικά πυρασφάλειας

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μελέτες HACCP
Αυτοέλεγχος Ασφάλειας Τροφίμων
Εκπαίδευση Προσωπικού
Μελέτη ISO
Βεβαιώσεις ΕΦΕΤ
Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤIΚΑ

ΕΝ ISO 9001
ΕΝ ISO 14001
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Η χρήση των χημικών σκευασμάτων διέπεται από τις αρχές του συστήματος
OHSAS 18001
Άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων