ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤIΚΑ

ΕΝ ISO 9001
ΕΝ ISO 14001
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Η χρήση των χημικών σκευασμάτων διέπεται από τις αρχές του συστήματος
OHSAS 18001
Άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων