ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ισχύει από 25. Ιανουαρίου 2022

 • ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ  ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ.  ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.
 • Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
 • ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.
 • ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα www.trapp.gr παρέχεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα trapp.gr και διατίθεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα άνω των 16 ετών, τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η trapp.gr έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή.  Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της trapp.gr.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της trapp.gr  διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στην Ιστοσελίδα. Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της trapp.gr πατήστε το σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.trapp.gr

ΑΔΕΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπετέ από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της trapp.gr.

Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση, επιμέρους τμήματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας μπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εμπορική εκμετάλλευση.

Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

 1. Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας
 2. Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας
 3. Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την trapp.gr.
 4. Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων..

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

α) Εξωτερικές συνδέσεις.
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση της  trapp.gr. Η trapp.gr δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Η trapp.gr δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη και δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.
β) Εσωτερικές συνδέσεις.
Η σύνδεση προς οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας της trapp.gr μέσω υπερ-μέσων (hypermedia) απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με την trapp.gr.

Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία trapp.gr ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι η trapp.gr την εγκρίνει, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης της με την trapp.gr, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της trapp.gr και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα της trapp.gr χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια της trapp.gr.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Συμφωνείτε ότι η trapp.gr , κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους.  Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει.  Η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα, στις Πληροφορίες ή στις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου.  Επιπλέον, συμφωνείτε ότι  η trapp.gr δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η trapp.gr καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της  trapp.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας www.trapp.gr

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας www.trapp.gr υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της ιστοσελίδας, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβαση του, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστικήδιαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την ιστοσελίδα στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

“Όροι σύμβασης για ΔΩΡΑ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η εταιρία μας www.trapp.gr χορηγεί τα δώρα και τις συμφωνημένες εκπτώσεις μόνο στις επιχειρήσεις που έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας υλικών – παροχής υπηρεσιών & εφαρμόζουν το πρόγραμμα υγιεινής της TRAPP company. Η Εταιρία λειτουργεί ως παροχής υπηρεσιών και περιπτώσεις πώλησης πακέτων υπηρεσιών με δώρα και εκπτώσεις στον χώρο σας και η εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών μπορούν να αποδειχτούν με διαφόρους τρόπους καθώς και με τους μοναδικούς κωδικούς πελάτη από αναφορά (report) Check list παρακολούθησης καταγραφής και μηχανογραφημένης έκδοσης εγγράφων του ηλεκτρονικού συστήματος της εταιρείας trapp.

Όροι χρήσης. Η χρήση του Ιστοχώρου και των υπηρεσιών της Εταιρίας υπόκειται στους Όρους χρήσης & τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο έγγραφο συμφωνητικό συνεργασίας απεντόμωσης – μυοκτονίας μέσα στον φάκελο παρασίτων το οποίο είναι απαραίτητο για τη  μελέτη του υγειονομικού σας φακέλου βάση του συστήματος HACCP όπως προβλέπεται δια νόμου 374 ΒΔ/1967 και σύμφωνα με την οδηγία 93/43 ΕΟΚ HACCP για τον χώρο σας, το συγκεκριμένο συμφωνητικό με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά επιβεβαιώνει την κάλυψη και απόδοση των υπηρεσιών καταπολέμησης απεντόμωσης και τρωκτικών σε οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή για την επιχείρηση με επωνυμία συμφωνίας  και συνέχεια, στο εξής αποκαλούμενοι “Όροι σύμβασης  -άλλοι συμφωνηθέντες όροι”.

Πελάτης είναι οποιοσδήποτε αποδέχεται στον χώρο του εξειδικευμένες εφαρμογές από την εταιρεία trapp και η χρήση υπηρεσιών ή και προϊόντων της εταιρείας σημαίνει ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή όλων των Όρων σύμβασης.

Business & Home είναι πακέτα συγκεκριμένων υπηρεσιών ή αντικειμένων που σχετίζονται με εφαρμογές και πωλούνται από την εταιρία με μειωμένη τιμή και δώρα καθώς και προπληρωμένα για ένα (1) έτος.

Μοναδικό δώρο ή Δώρο από Πακέτο  είναι δώρο το οποίο δίνεται και εκτελείτε από την εταιρία μόνο όταν προκύπτουν συγκεκριμένες ενέργειες και τηρούνται οι όροι σύμβασης καθώς και η περιοδικότητα συμφωνίας που παρατίθενται στο έγγραφο συμφωνητικό συνεργασίας απεντόμωσης – μυοκτονίας μέσα στον φάκελο παρασίτων το οποίο είναι απαραίτητο για τη  μελέτη του υγειονομικού σας φακέλου βάση του συστήματος HACCP όπως προβλέπεται δια νόμου 374 ΒΔ/1967 και σύμφωνα με την οδηγία 93/43 ΕΟΚ HACCP για τον χώρο σας

Σύνθετο πακέτο είναι συνδυασμός υπηρεσιών με εφαρμογές ή και δώρα υπηρεσιών, που φτιάχνουν ένα ξεχωριστό πακέτο με δώρα ή εκπτώσεις.

Κουπόνι Υπηρεσιών ή Κουπόνι προϊόντος είναι κουπόνι προπληρωμένων υπηρεσιών δώρου λόγω παλιάς συνεργασίας εμπειρίας και το προσκομίζει ο δωρολήπτης στην εταιρεία μας προκειμένου να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες που περιλαμβάνει.

Το κουπόνι  είναι ονομαστικό και γίνεται δεκτό με οπισθογράφηση από το δικαιούχο, ενώ ανάλογα με το δώρο, είναι πιθανό να σας ζητηθεί επίδειξη ταυτότητας.

Ο τίτλος της υπηρεσίας που αναγράφει κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη περιγραφή υπηρεσιών που παρέχονται 1 φορά δωρεάν στο δικαιούχο του κουπονιού, εφόσον το παραδώσει με επίδειξη ταυτότητας στον παροχέα αυτών των υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία λήξης του.

Εγκυρότητα κουπονιού. Τα δώρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο από τους δικαιούχους, τα ονοματεπώνυμα των οποίων αναφέρονται στα κουπόνια. Για τη δική σας προστασία από κλοπή, με την επίδειξη του κουπονιού δύναται να σας ζητηθεί ταυτότητα. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, το κουπόνι αντιπαραβάλλεται με τους αντίστοιχους κωδικούς (κωδικός κουπονιού και κωδικός πελάτη από αναφορά (report) Check list παρακολούθησης καταγραφής και μηχανογραφημένης έκδοσης εγγράφων του ηλεκτρονικού συστήματος της εταιρείας trapp). Το κουπόνι είναι έγκυρο μόνο όταν:

 1. Δε φέρει μουτζούρες ή παραποιήσεις.
 2. Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά

Απώλεια κουπονιού. Η trapp δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή κλοπή δώρου το οποίο δε βρίσκεται στα γραφεία της έδρας της επιχείρησης ή βρίσκεται στη διαδρομή του για τον πελάτη και τον αποδέκτη. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αντικαταστήσει το κουπόνι αποστέλλοντας νέο κουπόνι στο δωρολήπτη, με δική του χρέωση αποστολής και συσκευασιών. Αν ο δικαιούχος χάσει το κουπόνι, τότε θα πρέπει να μας στείλει στη διεύθυνση e-mail info@trapp.gr ώστε να του στείλουμε νέο κουπόνι στο mail του. Η trapp δεν ευθύνεται για ατυχήματα, απολεσθέντα, φθαρμένα ή δυσανάγνωστα κουπόνια και διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εξαργύρωση μη κανονικού κουπονιού.

Διάρκεια ισχύος του κουπονιού. Η διάρκεια ισχύος κάθε κουπονιού ή δώρου είναι συνήθως 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης συμφωνίας, αν όμως δεν δοθεί η έκπτωση ή το δώρο στο προαναφερθέντα χρονικό διάστημα δεν προβλέπεται ημερομηνία λήξης του και μπορείτε να απολαύσετε τις υπηρεσίες που σας χάρισαν όποτε εσείς θέλετε πάντα με συνεννόηση πριν την επιβεβαίωση των κλεισμένων ραντεβού για αποφυγή οποιουδήποτε κολλήματος. Το κάθε κουπόνι ή δώρο είναι μοναδικό και αφού δοθεί και εκτελεστεί  στον πελάτη δεν ανανεώνεται ανά έτος

Πελάτης ή Αγοραστής είναι όποιος έχει αγοράσει κουπόνι υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν το αγόρασε για τον εαυτό του ή για δώρο σε άλλον. Ο Αγοραστής μπορεί να είναι και δικαιούχος του κουπονιού που αγόρασε.

Απλός τρόπος συνεργασίας. Οι πάροχοι δεν χρειάζεται να ακολουθούν πολύπλοκες διαδικασίες για τα πωλημένα κουπόνια ή δώρα στη συνεργασία τους με την trapp. Συνοπτικά χεριάζετε να κλησθεί ραντεβού με τους δικαιούχους κατόχους.

Τιμή πώλησης κάθε πακέτου υπηρεσιών. Ο πάροχος δεσμεύετε ότι τα πακέτα των υπηρεσιών και η προτεινόμενη τιμή πώλησης που δίνει στην trapp για κάθε πακέτο υπηρεσιών της δεν υπερβαίνει το ποσό που θα πλήρωνε οποιοσδήποτε πελάτης αν αγόραζε υπηρεσίες με μεμονωμένες εφαρμογές από την τιμή τιμοκαταλόγου της trapp.

Κείμενα και φωτογραφίες. Ο πάροχος φέρει την απόλυτη ευθύνη για τα κείμενα και τις φωτογραφίες που τοποθετούνται στην παρουσίαση κάθε πακέτου υπηρεσιών του, τόσο για την πιστότητα των περιγραφών και των εικόνων όσο και για τα δικαιώματα χρήσης τους. H ποιότητα και πιστότητα των κειμένων που περιγράφουν τα κουπόνια ή τα δώρα τίθενται υπό τη διαρκή κρίση και ευθύνη του πάροχου, ο οποίος δύναται να διορθώνει ανά πάσα στιγμή τυχόν λάθη στις περιγραφές, αποστέλλοντας τις διορθώσεις του με e-mail. Ο πάροχος μεριμνά ώστε με δική του ευθύνη οι περιγραφές των υπηρεσιών του που αναρτά να μην παραπλανούν τον καταναλωτή σε οποιοδήποτε τομέα (τιμή, διαθεσιμότητα, ποιότητα, διάρκεια, περιοδικότητα, είδος υπηρεσίας κλπ).

Ενεργοποίηση κουπονιού ή δώρου για ραντεβού. Ενεργοποίηση κουπονιού ή δώρου για ραντεβού σημαίνει αίτημα διαθεσιμότητας για ραντεβού τις επόμενες ημέρες. Κάθε κουπόνι ή δώρο που πωλείται από την trapp  εκπροσωπεί συγκεκριμένο πακέτο υπηρεσιών εφόσον ενεργοποιηθεί από τον δικαιούχο του.

Εξόφληση του πελάτη
 1. Κατάθεση τραπέζης.  υποχρεούται να καταθέτει μετρητοίς στο λογαριασμό τραπέζης του πάροχου την εξόφληση των τιμολογίων που αφορούν τα πακέτα προσφορών-κουπόνια-δώρα.
 2. Μετρητά. υποχρεούται να δώσει μετρητοίς την εξόφληση των τιμολογίων που αφορούν τα πακέτα προσφορών-κουπόνια-δώρα και να του παραδοθεί η αντίστοιχη απόδειξη – τιμολόγιο.
Εξόφληση του Πάροχου
 1. Αποστολή τιμολογίου.  Ο πάροχος οφείλει να αποστέλλει τιμολόγιο με τα ποσά που αντιστοιχούν στα πακέτα προσφορών-κουπόνια-δώρα που εξυπηρέτησε

Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Με την παρούσα σύμβαση ο λήπτης πιστοποιητικού/πελάτης αναθέτει αποκλειστικά στην εταιρεία trapp απολυμαντική την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας-απολύμανσης στους χώρους του κτιρίου που του ανήκουν.

Άρθρο 2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Οι παραπάνω υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείμενο δραστηριοποίησης της trappαπολυμαντικής, θα παρέχονται αποκλειστικά και μόνον από αυτή στους χώρους που έχει υποδείξει ο πελάτης για λόγους που αφορούν την προστασία της υγείας, τον ποσοτικό έλεγχο των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα εφαρμογής τους. Ο λήπτης πιστοποιητικού/πελάτης δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει τρίτους στο χώρο κατά τη διάρκεια της σύμβασης για τον ίδιο σκοπό για την αποφυγή ανεπιθύμητης αντίδρασης χημικών ουσιών λόγω διαφορετικών φαρμάκων που ίσως εφαρμόζουν άλλοι επαγγελματίες και την εν γένει αποφυγή αντίθετων αποτελεσμάτων του επιδιωκόμενου. Σε περίπτωση που ο χώρος χρίζει αντιμετώπισης κάποιου ιδιαίτερου προβλήματος οφείλει να ενημερώσει την trapp απολυμαντική εγκαίρως για να επιλύσει η ίδια το πρόβλημα με οποιοδήποτε μέσο κατά την κρίση της, ακόμα και με αύξηση επεμβάσεων ή άλλες μεθόδους πιο αποτελεσματικές.

Άρθρο 3. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  Όλες οι εργασίες, σύμφωνες πάντοτε με το ισχύον στη χώρα μας νομικό πλαίσιο, εκτελούνται από το εκπαιδευμένο, άρτια καταρτισμένο και πολύπειρο προσωπικό της trapp απολυμαντικής και σκοπό έχουν την καταπολέμηση παρασίτων στους χώρους του πελάτη. Οι εργασίες συνίστανται α) στον έλεγχο και εντοπισμό των προβλημάτων, β) την επέμβαση και γ) την τακτική παρακολούθηση βάση του Νόμου 374 ΒΔ/1967 και σύμφωνα με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ HACCP. Για την πλήρη αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτείται η εφαρμογή του προγράμματος για ένα (1) χρόνο. Ο αριθμός των εφαρμογών δεν είναι απόλυτος ούτε περιοριστικός, αλλά δύναται να αυξομειώνεται ανάλογα με την πορεία των εργασιών κατά περίπτωση. Ο πελάτης θα επιβαρύνεται με το κόστος πέραν των αρχικά προγραμματισθεισών επεμβάσεων είτε αυτές πραγματοποιούνται κατόπιν δικής του απαίτησης είτε επειδή κρίνονται επιβεβλημένες από την trappαπολυμαντική. Πιο συγκεκριμένα, θα εκτελείται μυοκτονία εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου εντός των δολωματικών σταθμών, κατσαριδοκτονία σε φρεάτια, σιφώνια, κουζινάκια, wc. υπολειμματικός ψεκασμός ,ή εφαρμογή gel,ή χρήση φερομονικών παγίδων σύλληψης για έρποντα έντομα και εντομοπαγίδων για ιπτάμενα έντομα. Η απολύμανση θα εφαρμόζεται με ειδικά σκευάσματα (βιοκτόνα) και με τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης καταπολεμούμε τα μικρόβια και τα ακάρεα, που μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο δια της χειραψίας ή ακόμη και από αέρος.

Άρθρο 4. ΕΓΓΥΗΣΗ: Η εταιρεία trapp απολυμαντική εγγυάται την πλήρη αντιμετώπιση των προβλημάτων, εφόσον ο πελάτης τηρήσει πιστά το πρόγραμμα των εφαρμογών και ακολουθήσει τις οδηγίες που του συστάθηκαν. Η trapp απολυμαντική στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται να εκδίδει στον πελάτη όσα πιστοποιητικά χρειάζονται για το ετήσιο χρονικό διάστημα σύμφωνα πάντα με το πακέτο συνεργασίας που έχει επιλέξει ο πελάτης. Το πιστοποιητικό της πρώτης εφαρμογής θα εκδοθεί με την έναρξη της συνεργασίας, τα δε υπόλοιπα στην αντίστοιχη ημερομηνία της κάθε επόμενης εφαρμογής που έχει συμφωνηθεί στην περιοδικότητα της σύμβασης. Το πιστοποιητικό εκδίδεται βάση της υπ’αριθμ. 152347/3807 απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και είναι αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης κατά την περιοδικότητα συμφωνίας. Σημειώνεται ότι η trapp απολυμαντική σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί οποιαδήποτε έκπτωση ή δώρο με τον πελάτη  οφείλει να τα παρέχει μόνο εφόσον ο πελάτης τηρήσει πιστά το πρόγραμμα εφαρμογών κατά ημερομηνία που προκύπτει από το πακέτο που έχει κατοχυρώσει και έχει εκτελέσει σε πραγματικό χρόνο με μια μικρή απόκλιση 5-10 ημερών από τις προκαθορισμένες εφαρμογές, επίσης η trapp απολυμαντική οφείλει να παρέχει τον πλήρη φάκελο παρασίτων καθώς σε περίπτωση που υπάρξει έλεγχος από τους αρμόδιους Επόπτες Δημόσιας Υγείας οι οποίοι διενεργούν επιθεωρήσεις με έκτακτο υγειονομικό έλεγχο και σε οποιοδήποτε ελεγκτική αρχή υπεύθυνη είναι η trapp απολυμαντική διότι τηρεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζουν για τον χώρο του πελάτη τα αρμόδια κλιμάκια του Ε.Φ.Ε.Τ.

Πιο συγκεκριμένα τηρεί τον έλεγχο και εντοπισμό των προβλημάτων, την επέμβαση, την τακτική παρακολούθηση και ολόκληρη την μελέτη των έγγραφων πιστοποιητικών, καθώς και την ηλεκτρονική ενημέρωση της καρτέλας του μέσω του μηχανογραφημένου της αρχείου για επίδειξη σε οποιονδήποτε έλεγχο του Υγειονομικού – ΕΦΕΤ.

 

Άρθρο 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Α. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης για την παροχή των ανωτέρω περιγραφόμενων υπηρεσιών καθόλη την διάρκεια  δεν μπορεί να καταγγελθεί εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος όπως θάνατος ή κλείσιμο επιχείρησης στο Γ.Ε.Μ.Η.

Β. Εξαρχής ορίζεται για ένα (1) χρόνο, η μη άσκηση τυχόν του δικαιώματος αυτού, έκτος από την πλήρωση της ανωτέρω προϋπόθεσης σε καμία περίπτωση δεν συνιστά παραίτηση από τo δικαίωμα τις εταιρείας trapp απολυμαντικής να μην προβεί στις απαραίτητες συμφωνημένες εφαρμογές βάση νόμου και κατά την λήξη ανανεώνεται σταθερά για αντίστοιχα χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας για την καταγγελία και χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση σπουδαίου λόγου υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο πελάτης θα οφείλει να καταβάλει στην trapp απολυμαντική το ποσό για τις εφαρμογές έξι (6) μηνών,

Γ. Αν για οποιοδήποτε λόγο έπειτα από ένα (1) χρόνο της παρούσας σύμβασης σε αόριστο χρόνο ο πελάτης καταγγείλει αυτήν και εφόσον γνωστοποιηθεί γραπτώς (η καταγγελία) τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από τον επιθυμητό χρόνο οριστικής λύσης της, υπάρχει υποχρέωση να καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό ανά περιοδικότητά εφαρμογής που προκύπτει μέσα στο διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών εφόσον για αυτό το διάστημα δεν υπάρχει αποδέσμευση έγγραφης ειδοποίησης διακοπής συνεργασίας κατά την περιοδικότητα συμφωνίας, καθώς και σε αυτό το σημείο η trapp απολυμαντική έχει υποχρέωση να εκτελέσει σε πραγματικό χρόνο τις ενδιάμεσες εφαρμογές που προκύπτουν από την περιοδικότητα συμφωνίας, διότι η έγγραφη ειδοποίηση όπως προαναφέρεται αποδεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη από τις υποχρεώσεις τους έπειτα από το διάστημα  τεσσάρων (4) μηνών.

Άρθρο 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο ήθελε προκύψει στα πλαίσια αυτής, ως στοιχεία επικοινωνίας από τον πελάτη δηλώνονται επιγραμματικά τα στοιχεία που αναγράφονται στο πεδίο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ/ΛΗΠΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ και σε περίπτωση αλλαγής έστω ενός εκ των ανωτέρω προσωπικών στοιχείων ή  των εισαγωγικών ανωτέρω στοιχείων του πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να τα γνωστοποιεί στο emailinfo@trapp.gr της trapp απολυμαντικής.

Άρθρο 7. ΑΛΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Α. Η trapp απολυμαντική αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση της για τον τρόπο εργασίας και τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα, τα οποία διαβεβαιώνει τον πελάτη ότι είναι απολύτως νόμιμα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις υγιεινής και ασφάλειας βάσει του συστήματος 93/43/ΕΟΚ HACCP.

Β. Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μέσα στον  φάκελο απεντόμωσης-μυοκτονίας-απολύμανσης που υπάρχει ήδη στον χώρο του λήπτη πιστοποιητικού/πελάτη εφόσον αυτό έχει αποδεχτεί και ο ίδιος με εφαρμογές απεντόμωσης- μυοκτονίας-απολύμανσης στον χώρο του και οι εφαρμογές εκτέλεσης υπηρεσιών μπορούν  να αποδειχτούν με διαφόρους τρόπους καθώς και με μοναδικό κωδικό πελάτη από αναφορά (report) Check list παρακολούθησης καταγραφής και μηχανογραφημένης έκδοσης εγγράφων του ηλεκτρονικού συστήματος της trapp απολυμαντική.

Δ.  Η τροποποίηση των όρων της παρούσας εν όλων ή εν μέρει, είναι δυνατή μόνον με νέα, κοινή έγγραφη συμφωνία των μερών.

Ε.  Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η διαφορά θα επιχειρείται να επιλυθεί εξωδικαστικά, άλλως αρμόδια κατά τόπο θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Ζ. Οι όροι του παρόντος θεωρούνται απολύτως σπουδαίοι και γίνονται αποδεκτοί από αμφότερα τα μέρη.

ΣΤ. Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, το οποίο καλείται υποκείμενο των δεδομένων. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων της παρούσας σύμβασης δηλώνουν ότι αυτή θα γίνεται με σύννομο και θεμιτό τρόπο στα πλαίσια εκτέλεσης αυτής, αφού με την παρούσα ήδη δίδεται η σχετική συγκατάθεση τους σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων 679/2016.

Τα ανωτέρω συμφωνήθηκαν και συν ομολογήθηκαν μεταξύ των δύο (2) συμβαλλομένων. Οι παρόν όροι συντάχθηκαν σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, από ένα έλαβε το κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την trapp.gr  στο τηλ. 210 5549157 ή στο email: info@trapp.gr